Jak zostać prawnikiem?
6 lis 2019

Jak zostać prawnikiem?

Post by Redaktor

Wielu młodych ludzi marzy o karierze adwokackiej. Jest to zawód powszechnie szanowany i prestiżowy. Na dodatek panuje powszechna opinia, że również bardzo dobrze płatny. Rzadko jednak mówi się jak długą drogę należy przebyć zanim naprawdę zostanie się adwokatem.

Edukacja

Każdy przyszły adwokat powinien skończyć studia prawnicze. Trwają one pięć lat. Myśleć o nich najlepiej jest już dużo wcześniej. Aby dostać się na najlepsze uniwersytety w Polsce wymagana jest dobrze zdana rozszerzona matura z historii i wiedzy o społeczeństwie. Wiedza zdobyta na etapie liceum na pewno przyda nam się również na późniejszych etapach. Podczas pięcioletnich studiów zdać należy liczne egzaminy i kolokwia, które przygotują nas do późniejszej kariery prawniczej. Studia to jednak dopiero początek.

Aplikacja

Aplikacja to kolejny krok w karierze prawniczej. Aby dostać się na aplikację należy zdać ogólnopolski egzamin. Jego termin raz do roku wyznacza minister sprawiedliwości. Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć komplet dokumentów do odpowiedniej komisji kwalifikacyjnej. Niezbędne jest również zdanie egzaminu konkursowego. Sam egzamin na aplikacje to test jednokrotnego wyboru. Składa się on ze 150 pytań i trwa cztery godziny. Wydawać by się mogło, że egzamin jest tylko formalnością. Nic bardziej mylnego. To bardzo skomplikowany test, który zdają tylko nieliczni. Co roku wśród aplikantów są osoby, które przystępują do egzaminu po raz wtóry. Co ważne komisja egzaminacyjna przyznaje dodatkowe punkty za ukończenie dodatkowych studiów, ukończenie prawa z wyróżnieniem, bądź znajomość języków obcych, potwierdzoną certyfikatem. Przyszły adwokat musi posiadać bardzo szeroką wiedzę i to się ceni.

Po zdaniu egzaminu przyszły adwokat musi w ciągu dwóch lat znaleźć patrona, który będzie odpowiedzialny za kształcenie aplikanta. Przykładem może być https://adwokatrzeszow.info. Aplikacja trwa trzy i pół roku. W tym czasie aplikant zdobywa wiedzę praktyczną. Nie mniej ważne jest nieustanne poszerzanie wiedzy teoretycznej. Okręgowa rada adwokacka organizuje liczne szkolenia dla przyszłych członków palestry. Szkoleniem zajmuje się również Naczelna Rada Adwokacja. Aplikant może również wykonywać różne zadania powierzone mu przez patrona. Wśród nich można znaleźć różnego rodzaju zadania i ćwiczenia praktyczne, ale również zastępowanie patrona przed sądem. Podczas aplikacji możliwe jest również odbywanie praktyk w sądach, kancelarii notarialnej czy prokuraturze. Obowiązkowe są 6 miesięczne praktyki, na które kieruje okręgowa  rada adwokacka.  Całość aplikacji jest niestety płatna. Opłata szkoleniowa odpowiada 3,05- krotności najniższego wynagrodzenia rocznie. Oznacza to, że każdy rok aplikacji to koszt około 6 tysięcy złotych.

Egzaminy

Po każdym roku aplikacji należy zdać kolokwium roczne. Na zakończenie aplikacji obowiązuje również egzamin zawodowy. Składa się on z 5 części:

-testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań,

-zadania z zakresu prawa karnego

-zadania z zakresu prawa administracyjnego

-zadania z zakresu prawa cywilnego

zadania z zakresu prawa gospodarczego

Pozytywne zaliczenie wszystkich etapów egzaminu daje prawo do prowadzenia praktyki adwokackiej.

 

Tags:

0 Comments

Leave a Comment