Jaka jest charakterystyka zaworów bezpieczeństwa?
6 paź 2020

Jaka jest charakterystyka zaworów bezpieczeństwa?

Post by Redaktor

Aby zabezpieczyć instalację pracującą pod ciśnieniem, wykorzystuje się do tego zawory bezpieczeństwa. Są to urządzenia, które mają za zadanie otworzyć się w krytycznym momencie i upuścić nieco czynnika, zabezpieczając instalację przed rozerwaniem. By jednak mogły poprawnie spełniać swoją rolę, muszą być odpowiednio dobrane. Niniejszy poradnik poświęcimy przedstawieniu charakterystyki tego typu zaworów.

Ciśnienie robocze

Zdecydowanie najważniejszym parametrem, który charakteryzuje każdy zawór bezpieczeństwa, jest wartość ciśnienia zadziałania. Powinna być ona dobrana tak, by znajdowała się tuż ponad dopuszczalnym dla danej instalacji ciśnieniem roboczym. Na przykład dla obiegu centralnego ogrzewania w domach, które pracują najczęściej pod ciśnieniem 1,0-1,2 bara, zawór powinien otwierać się przy wartości 1,4-1,5 bara. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie całej palety wartości ciśnienia roboczego, a gdy wykroczy ono nieco poza dopuszczalny zakres, nastąpi otwarcie zaworu.

Czynnik w instalacji

Równie istotną kwestią jest dobranie zaworu pod kątem czynnika, na którym pracuje dana instalacja. Trzeba bowiem pamiętać, że zawór bezpieczeństwa do gazu posiada nieco inną charakterystykę od tego, który używamy w instalacjach wodnych. Przede wszystkim różni się zastosowanym typem uszczelnień. Nie można pod żadnym pozorem pomylić się przy montażu, ponieważ grozi to albo rozszczelnieniem się zaworu w czasie pracy, albo brakiem zadziałania w sytuacji kryzysowej. Dlatego też instalację tak ważnej armatury powinno się zawsze powierzać wykwalifikowanym technikom, ponieważ będą oni najlepiej wiedzieć co robią.

Oprócz powyższych kwestii dochodzą jeszcze bardziej prozaiczne różnice pomiędzy zaworami, takie jak średnica przyłącza, a także mocowania rury odprowadzającej. Pewna część urządzeń powinna być też montowana w określonej pozycji, najczęściej w pionie, by mogły one działać całkowicie poprawnie. Zanim więc przystąpimy do instalacji, dokładnie przeczytajmy kartę charakterystyki danego produktu.

0 Comments

Leave a Comment