Wymagania zawodowe dla psychologów
27 wrz 2022

Wymagania zawodowe dla psychologów

Post by Serwis S.A.

Psycholog powinien charakteryzować się otwartością, empatią, umiejętnością nawiązywania kontaktów i słuchania, cierpliwością, zdolnością koncentracji uwagi, a także podzielnością uwagi i dobrą pamięcią. Musi być osobą tolerancyjną, o dużej dozie obiektywizmu. Praca psychologa wiąże się z dużą odpowiedzialnością społeczno-moralną, powinien więc cechować się dojrzałością, samokontrolą i odpornością emocjonalną. Jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Psycholog powinien pamiętać o poszanowaniu autonomii klienta i jego prawie do decydowania o sobie, nie może wykorzystywać posiadanej wiedzy do manipulowania innymi osobami.

Sprawdź: Psychotesty Bydgoszcz

Praca psychologa jest zaliczana do lekkich fizycznie, ale obciążających psychicznie. Psycholog nie musi spełniać szczególnych wymagań fizycznych i zdrowotnych, bowiem jego praca wymaga niewielkiego obciążenia fizycznego.

Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie psychologa są wady i dysfunkcje narządu wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, a także wady nar uchu, które nie mogą być skorygowane aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna.

Przeciwwskazaniem są choroby psychiczne, nosicielstwo chorób zakaźnych oraz choroby pasożytnicze.

Dla wykładowcy psychologii i nauczyciela akademickiego utrudnieniami mogą być schorzenia strun głosowych, niska ekspresja werbalna i wady wymowy.

Tags:

0 Comments

Leave a Comment